Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Ukuhumusha umbhalo ebonakalayo (Ikhathuni) / Visual text translation (Cartoon)

9m 55s

Up Next in Term 2

 • Izinkathi Zesenzo / Verb tenses

  Verb tenses - find out about verbs and the different types of verbs we have in Zulu that will be related to examples.

  Izinkathi zesenzo – lapha uzothola ukuthi sisuke sikhuluma ngani uma sikhuluma ngezinkathi zesenzo kanye nezinhlobo ezahlukene zazo izinkathi zesenzo esinazo kusiZulu ezizobe zih...

 • Izindlela Zesenzo / doing Words (Verbs)

  Find out how verbs work in a sentence and know the different verbs we have in Zulu and examples of each verb.

  Izindlela zesenzo – kule sifundo uzothola ukuthi isenzo sisebenza kanjani emshweni siveze izindlela ezahlukene zesenzo esinazo kusiZulu kanye nezibonelo zendlela yesenzo ngayinye.

 • Isikhangiso / ​​Advertisement

  Advertisement - know what the purpose of the ad is, what/who the ad is for. In this tutorial you will also learn the basics of advertising and the different marketing methods.

  Isikhangiso – lana uzokwazi ukuthi yini inhloso yesikhangiso, senzelwani nokuthi senzelwa bani isikhangiso. Kuso le sifu...