Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Izindlela Zesenzo / doing Words (Verbs)

10m

Up Next in Term 2

 • Isikhangiso / ​​Advertisement

  Advertisement - know what the purpose of the ad is, what/who the ad is for. In this tutorial you will also learn the basics of advertising and the different marketing methods.

  Isikhangiso – lana uzokwazi ukuthi yini inhloso yesikhangiso, senzelwani nokuthi senzelwa bani isikhangiso. Kuso le sifu...

 • Izibizwana Nezifinyezo / Pronouns and...

  Pronouns and abbreviations - You will learn what are pronouns are and the different types of pronouns we have in Zulu. In this tutorial you will also find various summaries.

  Isabizwana nezifinyezo – kule sifundo uzokwazi ukuthi siyini isabizwa kanye nezinhlobo ezahlukene zezabizwana esinazo ku...

 • Ukubhala iphephandaba / Writing a new...

  Find out what a newspaper article is, the structure and style in which you should write your newspaper article and an example of a newspaper article.

  Isiqephu sephephandaba – lana uzokwazi ukuthi siyini isiqephu sephephandaba, isakhiwo nesitayela okufanele ubhale ngaso isiqephu sakho sephephanda...