Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

Inkulumo mpendulwano

8m 30s

Up Next in Term 4

 • Amabizongxube , izibabazo

  After this lesson you will know what compound nouns are. We will look at examples of compound nouns.
  You will also know the formation of compound nouns. You also know what an exclamation is and how someone exclaims.
  then we close our lesson with exclamation examples.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzok...

 • Izinciphiso izikhuliso namabizomuntu

  After this lesson you will know what email is and how it works. We will address the important things you need to know via email.
  Let's take a look at the importance of email and the example of email.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuth yini i-imeyili uzokwazi isebenza uma kunjani. sizoxazulul...

 • Isibuyekezo / Review

  After this lesson you will know what a review is.
  Write to us and what to do when you make your review. You will also see
  what to do if you are writing different reviews, be it for a book or a movie.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi siyini isibuyekezo.
  Sibhalelwani nokumele ukwenze uma uw...