Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

Amabizongxube , izibabazo

8m 10s

Up Next in Term 4

 • Izinciphiso izikhuliso namabizomuntu

  After this lesson you will know what email is and how it works. We will address the important things you need to know via email.
  Let's take a look at the importance of email and the example of email.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuth yini i-imeyili uzokwazi isebenza uma kunjani. sizoxazulul...

 • Isibuyekezo / Review

  After this lesson you will know what a review is.
  Write to us and what to do when you make your review. You will also see
  what to do if you are writing different reviews, be it for a book or a movie.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi siyini isibuyekezo.
  Sibhalelwani nokumele ukwenze uma uw...

 • Ubunye nobuningi / Singular and plural

  Under this lesson we will look at the following:

  What is a Noun?
  Classes of nouns
  Singularity and pluralism

  Lana zizofunda ngesabizwana, sizobheka nakhu okulandelayo:

  Liyini Ibizo ?
  Izigaba zamabizo
  Ubunye nobuningi