Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

Incwadi Yokuzichaza / i-CV

10m

Up Next in Term 1

 • iSenzo / Verbs

  As we know that the expression of the sentence is the idea without the action. In other words, verbs are very
  important in building your meaningful Zulu sentence, which is why today's lesson is about verbs.

  Njengoba sazi ukuthi inkulumo yomusho kayina umqondo ngaphandle kwesenzo.
  Ngamanye nje ...

 • iZindlela zesenzo / Types of verbs

  Today in our lesson we will be studying the structure of the Zulu sentence and after this lesson you will know
  What is a sentence, Sentence structure, Ways you can organize your sentence and learn types of sentences.

  Namhlanje esifundweni sethu sobe sifunda kokwakheka komusho wesizulu kanti ngem...

 • Ndaba Emfishane / Short story

  Today we will go through a short story. After this lesson you will know the following:
  Structure, Introduction, Body, Conclusion, Message/lesson, Characters, Narrator
  and Theme.

  Namhlanje sobe simbeka indaba emfushane. Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi okulandelayo:
  Isakhiwo , Isingeniso , Umzimb...