Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

iSenzo / Verbs

12m

Up Next in Term 1

 • iZindlela zesenzo / Types of verbs

  Today in our lesson we will be studying the structure of the Zulu sentence and after this lesson you will know
  What is a sentence, Sentence structure, Ways you can organize your sentence and learn types of sentences.

  Namhlanje esifundweni sethu sobe sifunda kokwakheka komusho wesizulu kanti ngem...

 • Ndaba Emfishane / Short story

  Today we will go through a short story. After this lesson you will know the following:
  Structure, Introduction, Body, Conclusion, Message/lesson, Characters, Narrator
  and Theme.

  Namhlanje sobe simbeka indaba emfushane. Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi okulandelayo:
  Isakhiwo , Isingeniso , Umzimb...

 • inkondlo / poem

  Today we will look at the following: What is a poem, Structure of a poem, Lines of a poem
  , Stanzas , Connection , Beginning , Middle , End , Cross and so on.

  Namhlanje sizobheka nakhu okulandelayo: Yini inkondlo , Ukwakheka kwenkondlo , Imigqa yenkondlo
  , Izitanza zenkondlo , Ukuxhumana , Siq...