Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Omabizwafane, Ophimbohluka, Izaga/ Homonyms, Homophones and proverbs

9m 27s

Up Next in Term 4

 • Isibuyekezo / Review

  These are written to review books and films. After this lesson you will know: What a review is, why it is written, what to expect when you do your review.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi:
  Siyini isibuyekezo, Sibhalelwani, Okulindeleke uma wenza isibuyekezo sakho, Uzophinde ubone ukuthi kumel...

 • Isibabuli / Relative Pronouns

  Relative pronouns are words that work to describe a noun or pronoun in a sentence

  Yigama elisebenza ukuchaza ibizo noma isabizwana emshweni.

 • Incwadi Yokuchaza / CV

  Find out what a CV is, the subheadings that should be present when writing a CV format and see an example of a complete CV.

  Iyini ICV, Izihlokwana okumele zibe khona uma ubhala iCV, Ifomethi yeCV, Isibonelo seCV egcwalisiwe.