Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Amabizomvana, Amabizoqho, Namabizomfakela / Nouns

7m 51s

Up Next in Term 3

 • Incwadi Yakomkhulu / Formal Letter

  There are many types of formal letters, It could be a letter asking for a job, filing a complaint, ordering, writing a newspaper.

  Ziningi Izinhlobo zencwadi yomsebenzi, Kungaba incwadi ecela isikhala somsebenzi, ukwethula isikhalazo, ku-oda, ukubhalela iphephandaba.

 • Izihlanganiso / Conjunctions

  A Zulu sentence is made up of a subject, a verb and when a sentence is complex or compound we use conjunctions to make those sentences into one sentence. Conjunctions make the task of combining phrases into one sentence.

  Njengoba sazi ukuthi umusho wesiZulu oqondile wakhiwe yinhloko yomusho, yi...

 • Ukufingqa / Summary

  After this lesson you will know what a summary is and the Instructions to follow when summarizing. An example of an episode you will summarize. Quoted and translated answers. How to make a summary.

  Ngiyanamukela nonke bafundi esifundweni sethu sanamhlanje. Namhlanje sizobe sibheka ukufingqa (sum...