Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Ukufingqa / Summary

6m 27s

Up Next in Term 3

 • Ukubala Idayari ngesizulu / Diary Wri...

  Know the most important things to follow when making diary entries. We will also be learning about Zulu numbers.

  Sobe sifunda ngokubhalwa kwedayari Uzokwazi ukuthi iyini idayari, Okubalulekile okumele ukulandele uma wenza idayari, Isibonelo sedayari yezinsuku ezinhlanu, Ngizobuye ngikwengezele n...

 • Ongumnini / possession/ forms of owne...

  The possessive form is used with nouns referring to people, groups of people, countries, and animals. It shows a relationship of belonging between one thing and another. To form the possessive, add apostrophe + s to the noun.

  asho abantu, amaqembu abantu, amazwe, nezilwane. Kubonisa ubudlelwano ...

 • Inkulumo Mpendulwano / Dialogue

  Know what a dialogue is, the importance of dialogue and what the reader should be aware of when writing a dialogue using an example.

  Ngemuva kwalesi sifundo: Iyini Inkulumo – mpendulwano, Okubalulekile ngenkulumo mpendulwano nalokho umfundi okumele akuqaphele uma ebhala Inkulumo - mpendulwano, ...