Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Incwadi Yakomkhulu / Formal Letter

17m

Up Next in Term 3

 • Izihlanganiso / Conjunctions

  A Zulu sentence is made up of a subject, a verb and when a sentence is complex or compound we use conjunctions to make those sentences into one sentence. Conjunctions make the task of combining phrases into one sentence.

  Njengoba sazi ukuthi umusho wesiZulu oqondile wakhiwe yinhloko yomusho, yi...

 • Ukufingqa / Summary

  After this lesson you will know what a summary is and the Instructions to follow when summarizing. An example of an episode you will summarize. Quoted and translated answers. How to make a summary.

  Ngiyanamukela nonke bafundi esifundweni sethu sanamhlanje. Namhlanje sizobe sibheka ukufingqa (sum...

 • Ukubala Idayari ngesizulu / Diary Wri...

  Know the most important things to follow when making diary entries. We will also be learning about Zulu numbers.

  Sobe sifunda ngokubhalwa kwedayari Uzokwazi ukuthi iyini idayari, Okubalulekile okumele ukulandele uma wenza idayari, Isibonelo sedayari yezinsuku ezinhlanu, Ngizobuye ngikwengezele n...