Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Izihlanganiso / Conjunctions

12m

Up Next in Term 3

 • Ukufingqa / Summary

  After this lesson you will know what a summary is and the Instructions to follow when summarizing. An example of an episode you will summarize. Quoted and translated answers. How to make a summary.

  Ngiyanamukela nonke bafundi esifundweni sethu sanamhlanje. Namhlanje sizobe sibheka ukufingqa (sum...

 • Ukubala Idayari ngesizulu / Diary Wri...

  Know the most important things to follow when making diary entries. We will also be learning about Zulu numbers.

  Sobe sifunda ngokubhalwa kwedayari Uzokwazi ukuthi iyini idayari, Okubalulekile okumele ukulandele uma wenza idayari, Isibonelo sedayari yezinsuku ezinhlanu, Ngizobuye ngikwengezele n...

 • Ongumnini / possession/ forms of owne...

  The possessive form is used with nouns referring to people, groups of people, countries, and animals. It shows a relationship of belonging between one thing and another. To form the possessive, add apostrophe + s to the noun.

  asho abantu, amaqembu abantu, amazwe, nezilwane. Kubonisa ubudlelwano ...