Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

Grade 8 isiZulu

Izibizwana Nezifinyezo / Pronouns and Abbreviations

14m

Up Next in Term 2

  • Ukubhala iphephandaba / Writing a new...

    Find out what a newspaper article is, the structure and style in which you should write your newspaper article and an example of a newspaper article.

    Isiqephu sephephandaba – lana uzokwazi ukuthi siyini isiqephu sephephandaba, isakhiwo nesitayela okufanele ubhale ngaso isiqephu sakho sephephanda...