Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Inkulumo-Ngqo Inkulumo miko kanye nezimpawu zokuloba

20m

Up Next in Term 2

 • Isandiso / Adverbs

  In this tutorial you will learn more about the different extensions we have in Zulu and examples of each adverb.

  Kulesi sifundo uzokwazi kabanzi ngezandiso ezahlukene esinazo kusiZulu kanye nezibonelo sesandiso ngasinye.

 • Ukuhumusha umbhalo ebonakalayo (Ikhat...

  Interpreting a picture - We are learning about the techniques used when translating visual text, and know what to look for when analyzing this type of text which could be the background, characters and more.

  Ukuhumusha isithombe – kule sifundo uzokwazi ukuthi uma sikhuluma ngekhathuni sisuke si...

 • Izinkathi Zesenzo / Verb tenses

  Verb tenses - find out about verbs and the different types of verbs we have in Zulu that will be related to examples.

  Izinkathi zesenzo – lapha uzothola ukuthi sisuke sikhuluma ngani uma sikhuluma ngezinkathi zesenzo kanye nezinhlobo ezahlukene zazo izinkathi zesenzo esinazo kusiZulu ezizobe zih...