Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

Grade 8 Afrikaans

Afkortings en Akronieme

7m 14s

Up Next in Term 3

 • Deelwoorde

  Participles are important in the Afrikaans language because they form part of adjectives, adverbs, and verbs. Let's learn a little more about participles today!

  Deelwoorde is belangrik in die Afrikaanse taal omdat dit deel vorm van byvoeglike naamwoorde, bywoorde en werkwoorde. Kom ons leer biet...

 • Voorvoegsels en Agtervoegsels

  During this lesson, we will learn about prefixes and suffixes and how to add them to base words. Let's see how to tackle it.

  Gedurende hierdie les gaan ons van voor- en agtervoegsels leer en hoe om hulle by basis woorde te voeg. Kom ons kyk hoe om dit aan te pak.

 • Die Infinitief

  The Infinitive is the last part of STOMPI and is very important to understand. Let's see what the infinitive consists of and how to use it.

  Die Infinitief is die laaste gedeelte van STOMPI en baie belangrik om te verstaan. Kom ons kyk waaruit die infinitief bestaan en hoe om dit te gebruik.