Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 Afrikaans

Deelwoorde

10m

Up Next in Term 3

 • Voorvoegsels en Agtervoegsels

  During this lesson, we will learn about prefixes and suffixes and how to add them to base words. Let's see how to tackle it.

  Gedurende hierdie les gaan ons van voor- en agtervoegsels leer en hoe om hulle by basis woorde te voeg. Kom ons kyk hoe om dit aan te pak.

 • Die Infinitief

  The Infinitive is the last part of STOMPI and is very important to understand. Let's see what the infinitive consists of and how to use it.

  Die Infinitief is die laaste gedeelte van STOMPI en baie belangrik om te verstaan. Kom ons kyk waaruit die infinitief bestaan en hoe om dit te gebruik.

 • Homonieme en homofone

  Homonyms and homophones are words that sound the same but are still different. Today we learn more about how to identify, classify and put these unique words into context.

  Homonieme en homofone is woorde wat dieselfde klink maar nog steeds verskil. Vandag leer ons meer hoe om hierdie unieke woor...