Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 Afrikaans

Voorvoegsels en Agtervoegsels

9m 51s

Up Next in Term 3

 • Die Infinitief

  The Infinitive is the last part of STOMPI and is very important to understand. Let's see what the infinitive consists of and how to use it.

  Die Infinitief is die laaste gedeelte van STOMPI en baie belangrik om te verstaan. Kom ons kyk waaruit die infinitief bestaan en hoe om dit te gebruik.

 • Homonieme en homofone

  Homonyms and homophones are words that sound the same but are still different. Today we learn more about how to identify, classify and put these unique words into context.

  Homonieme en homofone is woorde wat dieselfde klink maar nog steeds verskil. Vandag leer ons meer hoe om hierdie unieke woor...

 • Kort Transaksionele Skryf: Instruksies

  Instructions! We will learn all about writing instructions as part of your creative writing. So before I keep telling you what to do, get ready and let's start the lesson.

  Instruksies! We will learn all about writing instructions as part of your creative writing. So before I keep telling you wha...