Grade 8 Afrikaans

Grade 8 Afrikaans

4 Seasons

The core focus of Afrikaans is the development of interpersonal, cognitive, and communication skills across a variety of topics to encourage bilingualism. In this subject, we explore terminology, visual analysis, language structures and conventions, reasoning skills, presenting as well as deducing meaning and summarising information from written and spoken texts.

Subscribe Share
Grade 8 Afrikaans
 • Afrikaanse Klanke / Afrikaans sounds of the alphabet

  Episode 1

  During this lesson we will tackle the Afrikaans sounds in the Afrikaans language and learn how to pronounce sounds of the alphabet correctly.

  Gedurende hierdie les gaan ons die Afrikaanse klanke aanpak in die Afrikaanse taal en leer hoe om klanke van die alfabet korrek uit te spreek.

 • Lettergrepe / Syllables

  Episode 2

  Lettergrepe help ons om te spel en woorde uit te spreek! In hierdie les leer jy alles van Afrikaanse Lettergrepe.

  Syllables help us spell and pronounce words! In this lesson you will learn all about Afrikaans Syllables.

 • Lees en Skryftekens / Reading and Writing

  Episode 3

  Everyone wants to be able to read and write right? This lesson tackles our Afrikaans reading and writing signs and learning when to use what.

  Almal wil mos kan lees en skryf? Hierdie les pak ons Afrikaanse lees en skryf tekens aan en leer wanneer om wat te gebruik.

 • STOMPI

  Episode 4

  STOMPI is uiters belangrik om ons sinne in die korrekte volgorde te plaas! In hierdie les leer ons presies hoe om STOMPI aan te pak en ‘n sukses daarvan te maak.

  STOMPI is extremely important to put our sentences in the correct order! In this lesson we learn exactly how to tackle STOMPI and make...

 • Sinsoorte/ Types of sentences

  Episode 5

 • Selfstandige naamwoorde / Proper Nouns

  Episode 6

  Nouns and their rules are very important! In this lesson we learn about different nouns and

  their purpose. Selfstandige naamwoorde en hulle reëls is baie belangrik! In hierdie les leer ons oor verskillende selfstandige naamwoorde en hulle doel.

 • Meervoude/ Plurals

  Episode 7

  In this lesson we learn the different rules for Afrikaans Plurals.

  Meervoude is in Engels bekend as Plurals. In hierdie les leer ons die verskillende reëls vir Afrikaanse Meervoude.

 • Geslag en Dieregeluide / Gender

  Episode 8

  Gedurende hierdie les gaan ons leer oor die geslag name van verskillende beroepe, diere en soveel meer!

 • Byvoeglike Naamwoorde / Adjectives

  Episode 9

  Byvoeglike naamwoorde help ons om goed mooi te beskryf. Hierdie les pak ons alles van byvoeglike naamwoorde aan om jou in die Afrikaanse taal te help.

  Adjectives help us to describe things nicely. In this lesson we tackle everything from adjectives to help you in the Afrikaans language.

 • Trappe van Vergelyking / Degrees of Comparison

  Episode 10

  Trappe van Vergelykings is in Engels bekend as ‘the Degrees of Comparison’. In hierdie les leer ons die verskillende reëls vir Afrikaanse Trappe van Vergelykings.

  In this lesson we learn the different rules for Afrikaans Steps of Comparisons.

 • Begripstegnieke/ Comprehension techniques

  Episode 11

 • Bou van ‘n Gedig/ Building a poem

  Episode 12

 • Gedig Analise/ Poem Analysis

  Episode 13