Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 Afrikaans

Direkte en Indirekte Rede

7m 0s

Up Next in Term 3

 • Tussenwerpsels

  Interjections are great words to indicate emotion and feeling! This makes the Afrikaans language so much richer. Let's learn more about interjections today.

  Tussenwerpsels is wonderlike woorde om emosie en gevoel aan te dui! Dit maak die Afrikaanse taal soveel ryker. Kom ons leer meer oor tussen...

 • Afkortings en Akronieme

  Abbreviations and acronyms are used a lot in the Afrikaans language to shorten words. It is important to know these abbreviations and acronyms to understand what you are reading. Today we learn about the different abbreviations and acronyms!

  Afkortings en akronieme word baie in die Afrikaanse ta...

 • Deelwoorde

  Participles are important in the Afrikaans language because they form part of adjectives, adverbs, and verbs. Let's learn a little more about participles today!

  Deelwoorde is belangrik in die Afrikaanse taal omdat dit deel vorm van byvoeglike naamwoorde, bywoorde en werkwoorde. Kom ons leer biet...