Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 10 IsiZulu

Izindlela zesenzo/ Adverbs

9m 16s

Up Next in Term 3

 • Umlando kamufi/ History of the deceased

  In this lesson, we will be doing the history of the deceased. After this lesson, you will know the following:
  - What is the history of the deceased
  - What is important to say in the history of the deceased is about the deceased person
  - The order of the deceased's history
  - What you must be aware...

 • Ongumnini nenani/ Belonging and posse...

  Today we will be learning about the owner and the price. Under the owner we will look at the following:
  - Qualifications of the owner
  - Ownership agreements
  - Degrees of value and value agreements

  Namhlanje sizobe sifunda ngongumnini kanye nenani. Ngaphansi kongumnini sizobheka nakhu okulandel...

 • Izihlanganiso nezifinyezo/ Conjunctio...

  Today we will learn about conjunctions and abbreviations.

  isifundo sethu sanamuhla zizobe sifunda ngezihlanganiso nezifinyezo.