Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 10 IsiZulu

Umlando kamufi/ History of the deceased

6m 41s

Up Next in Term 3

 • Ongumnini nenani/ Belonging and posse...

  Today we will be learning about the owner and the price. Under the owner we will look at the following:
  - Qualifications of the owner
  - Ownership agreements
  - Degrees of value and value agreements

  Namhlanje sizobe sifunda ngongumnini kanye nenani. Ngaphansi kongumnini sizobheka nakhu okulandel...

 • Izihlanganiso nezifinyezo/ Conjunctio...

  Today we will learn about conjunctions and abbreviations.

  isifundo sethu sanamuhla zizobe sifunda ngezihlanganiso nezifinyezo.

 • Omabizwafane, nezimpawu zokuloba/ Ho...

  Today we will learn about homonyms and punctuation.

  Namhlanje sizofunda omabizwazwafe kanye nezimpawu zokuloba.