Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

Grade 9 isiZulu

Isandiso / Adverbs

8m 43s

Up Next in Term 3

 • Incwadi yobungani / Friendly letter

  After this lesson, you will know the following: Who do we write a letter of friendship to, Why do we write a letter of friendship,

  The most important thing to have in a friendship book is that
  what should you do if you are going to write a friendship letter.
  What to do After writing the first at...

 • Isivumelwano Senhloko / Agreements

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi siyini isivumelwano senhloko.
  uzokwazi ukuthi sibonakala noma usithola kanjani kwinhloko yomusho.
  Izivumelwano zenhloko zamabizo ahlukahlukene esiZulu. Sibheke isivumelwano zeziqalo zamabizo ezahlukahlukene. Bese sigcine ngokusebenzisa Izivumelwano emshweni.

 • Imiyalelo / Instructions

  After this lesson we will also know the following:
  what is the order? ,Why do we say that a recipe is an instruction?
  Important things when making a recipe, we will also look at an example of a recipe.
  then we close our lesson with an additional lesson.

  Ngemuva kwalesi sifundo sizokwazi nakho o...