Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Lidwoorde

5m 20s

Up Next in Term 3

 • Lydende en Bedrywende Vorm

  In the Afrikaans language, we use Suffering and Active forms to structure different sentences. Today we learn more about how to form Passive and Active sentences.

  Lydende en Bedrywende vorm gebruik ons in die Afrikaanse taal om verskillende sinne te struktureer. Vandag leer ons meer hoe om Lyden...

 • Deelwoorde

  Participles are important in the Afrikaans language because they form part of adjectives, adverbs, and verbs. Let's learn a little more about participles today!

  Deelwoorde is belangrik in die Afrikaanse taal omdat dit deel vorm van byvoeglike naamwoorde, bywoorde en werkwoorde. Kom ons leer biet...

 • Tussenwerpsels

  Interjections are great words to indicate emotion and feeling! This makes the Afrikaans language so much richer. Let's learn more about interjections today.

  Tussenwerpsels is wonderlike woorde om emosie en gevoel aan te dui! Dit maak die Afrikaanse taal soveel ryker. Kom ons leer meer oor tussen...