Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Deelwoorde

9m 51s

Up Next in Term 3

 • Tussenwerpsels

  Interjections are great words to indicate emotion and feeling! This makes the Afrikaans language so much richer. Let's learn more about interjections today.

  Tussenwerpsels is wonderlike woorde om emosie en gevoel aan te dui! Dit maak die Afrikaanse taal soveel ryker. Kom ons leer meer oor tussen...

 • Samestellings

  Compounds are used to join two words together to form a new word. Let's learn more about how to form composites today!

  Samestellings word gebruik om twee woorde saam te voeg en sodoende ‘n nuwe woord te vorm. Kom ons leer meer oor hoe om samestellings te vorm vandag!

 • Letterlike en Figuurlike Taal

  During this lesson, we look at the different uses of the Afrikaans language in a literal and figurative way.

  Gedurende hierdie les kyk ons na die verskillende gebruike van die Afrikaanse taal in ‘n letterlike en figuurlike wyse.