Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Lydende en Bedrywende Vorm

12m

Up Next in Term 3

 • Deelwoorde

  Participles are important in the Afrikaans language because they form part of adjectives, adverbs, and verbs. Let's learn a little more about participles today!

  Deelwoorde is belangrik in die Afrikaanse taal omdat dit deel vorm van byvoeglike naamwoorde, bywoorde en werkwoorde. Kom ons leer biet...

 • Tussenwerpsels

  Interjections are great words to indicate emotion and feeling! This makes the Afrikaans language so much richer. Let's learn more about interjections today.

  Tussenwerpsels is wonderlike woorde om emosie en gevoel aan te dui! Dit maak die Afrikaanse taal soveel ryker. Kom ons leer meer oor tussen...

 • Samestellings

  Compounds are used to join two words together to form a new word. Let's learn more about how to form composites today!

  Samestellings word gebruik om twee woorde saam te voeg en sodoende ‘n nuwe woord te vorm. Kom ons leer meer oor hoe om samestellings te vorm vandag!