Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

Grade 9 Afrikaans.

Letterlike en Figuurlike Taal

5m 18s

Up Next in Term 3

 • Kort Transaksionele Skryf: Blog

  During this lesson we look at the formats of your short transactional writing, and how to apply them to gain the best possible marks.

  Gedurende hierdie les kyk ons na die formate van jou kort transaksionele skryfwerk, en hoe om dit toe te pas om die beste moontlike punte te werf.

 • Lang Transaksionele Skryf: Toespraak

  During this lesson, we look at the formats of your long transactional writing, your Tribute, specifically, and how to apply them to garner the best possible marks.

  Gedurende hierdie les kyk ons na die formate van jou lang transaksionele skryfwerk, jou Toespraak, spesifiek, en hoe om dit toe te p...

 • Intensiewe Vorm

  The Infinitive is the last part of STOMPI and is very important to understand. Let's see what the infinitive consists of and how to use it.

  Die Infinitief is die laaste gedeelte van STOMPI en baie belangrik om te verstaan. Kom ons kyk waaruit die infinitief bestaan en hoe om dit te gebruik.