Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Intensiewe Vorm

5m 36s

Up Next in Term 3

 • Die Infinitief

  The Infinitive is the last part of STOMPI and is very important to understand. Let's see what the infinitive consists of and how to use it.

  Die Infinitief is die laaste gedeelte van STOMPI en baie belangrik om te verstaan. Kom ons kyk waaruit die infinitief bestaan en hoe om dit te gebruik.

 • Voorvoegsels en Agtervoegsels

  During this lesson, we will learn about prefixes and suffixes and how to add them to base words. Let's see how to tackle it.

  Gedurende hierdie les gaan ons van voor- en agtervoegsels leer en hoe om hulle by basis woorde te voeg. Kom ons kyk hoe om dit aan te pak.

 • Direkte en Indirekte Rede/ Direct and...

  In the Afrikaans language, we use Direct and Indirect speech to structure people's words in different sentences. Today we learn more about how to use Direct and Indirect speech.

  Direkte en Indirekte rede gebruik ons in die Afrikaanse taal om mense se woorde in verskillende sinne te struktureer. ...