Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Die Infinitief

4m 50s

Up Next in Term 3

 • Voorvoegsels en Agtervoegsels

  During this lesson, we will learn about prefixes and suffixes and how to add them to base words. Let's see how to tackle it.

  Gedurende hierdie les gaan ons van voor- en agtervoegsels leer en hoe om hulle by basis woorde te voeg. Kom ons kyk hoe om dit aan te pak.

 • Direkte en Indirekte Rede/ Direct and...

  In the Afrikaans language, we use Direct and Indirect speech to structure people's words in different sentences. Today we learn more about how to use Direct and Indirect speech.

  Direkte en Indirekte rede gebruik ons in die Afrikaanse taal om mense se woorde in verskillende sinne te struktureer. ...

 • Afkortings en Akronieme

  Abbreviations and acronyms are used a lot in the Afrikaans language to shorten words. It is important to know these abbreviations and acronyms to understand what you are reading. Today we learn about the different abbreviations and acronyms!

  Afkortings en akronieme word baie in die Afrikaanse ta...