Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Voorvoegsels en Agtervoegsels

8m 34s

Up Next in Term 3

 • Direkte en Indirekte Rede/ Direct and...

  In the Afrikaans language, we use Direct and Indirect speech to structure people's words in different sentences. Today we learn more about how to use Direct and Indirect speech.

  Direkte en Indirekte rede gebruik ons in die Afrikaanse taal om mense se woorde in verskillende sinne te struktureer. ...

 • Afkortings en Akronieme

  Abbreviations and acronyms are used a lot in the Afrikaans language to shorten words. It is important to know these abbreviations and acronyms to understand what you are reading. Today we learn about the different abbreviations and acronyms!

  Afkortings en akronieme word baie in die Afrikaanse ta...

 • Homonieme en homofone

  Homonyms and homophones are words that sound the same but are still different. Today we learn more about how to identify, classify and put these unique words into context.

  Homonieme en homofone is woorde wat dieselfde klink maar nog steeds verskil. Vandag leer ons meer hoe om hierdie unieke woor...