Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Afkortings en Akronieme

6m 52s

Up Next in Term 3

 • Homonieme en homofone

  Homonyms and homophones are words that sound the same but are still different. Today we learn more about how to identify, classify and put these unique words into context.

  Homonieme en homofone is woorde wat dieselfde klink maar nog steeds verskil. Vandag leer ons meer hoe om hierdie unieke woor...

 • Lang Transaksionele Skryf: Huldeblyk

  During this lesson, we look at the formats of your long transactional writing, your Tribute, specifically, and how to apply them to garner the best possible marks.

  Gedurende hierdie les kyk ons na die formate van jou lang transaksionele skryfwerk, jou Huldeblyk, spesifiek, en hoe om dit toe te p...

 • Kort Transaksionele Skryf: Instruksies

  During this lesson, we look at the formats of your short transactional writing, your instructions, specifications, and how to apply them to get the best possible marks.

  Gedurende hierdie les kyk ons na die formate van jou kort transaksionele skryfwerk, jou nstruksies, spesifiek, en hoe om dit to...