Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Poësie Terme

11m

Up Next in Term 1

 • Bou van ‘n gedig

  In this lesson, we learn about the construction of a poem and how to analyze and interpret it in terms of the terminology we learned in the previous lesson.

  In hierdie les leer ons oor die bou van ‘n gedig en hoe om dit te analiseer en interpreteer in terme van die terminologie wat ons in die vo...

 • Gedig Analise

  During this lesson, we practically tackle a poem together to apply our terminology from the previous two lessons in a poem.

  Gedurende hierdie les pak ons prakties ‘n gedig saam aan om ons terminologie van die vorige twee lesse in ‘n gedig toe te pas.

 • Verkleining

  Diminutive is known in English as 'the Dimunative form'. In this lesson, we learn the different rules for Afrikaans Verkleinings.

  Verkleining is in Engels bekend as ‘the Dimunative form’. In hierdie les leer ons die verskillende reëls vir Afrikaanse Verkleinings.