Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Verkleining

7m 23s

Up Next in Term 1

  • Meervoud

    Nouns and their rules are very important! In this lesson, we learn about different nouns and their purpose.

    Selfstandige naamwoorde en hulle reëls is baie belangrik! In hierdie les leer ons oor verskillende selfstandige naamwoorde en hulle doel.

  • Geslag

    During this lesson, we will learn about the gender names of different professions, animals and so much more!

    Gedurende hierdie les gaan ons leer oor die geslag name van verskillende beroepe, diere en soveel meer!