Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Bou van ‘n gedig

9m 38s

Up Next in Term 1

 • Gedig Analise

  During this lesson, we practically tackle a poem together to apply our terminology from the previous two lessons in a poem.

  Gedurende hierdie les pak ons prakties ‘n gedig saam aan om ons terminologie van die vorige twee lesse in ‘n gedig toe te pas.

 • Verkleining

  Diminutive is known in English as 'the Dimunative form'. In this lesson, we learn the different rules for Afrikaans Verkleinings.

  Verkleining is in Engels bekend as ‘the Dimunative form’. In hierdie les leer ons die verskillende reëls vir Afrikaanse Verkleinings.

 • Meervoud

  Nouns and their rules are very important! In this lesson, we learn about different nouns and their purpose.

  Selfstandige naamwoorde en hulle reëls is baie belangrik! In hierdie les leer ons oor verskillende selfstandige naamwoorde en hulle doel.