Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

Grade 8 isiZulu

Incwadi Yobungani / Friendly Letter

22m

Up Next in Term 1

 • Amagama amqondofana namqondophika / S...

  Let’s learn about synonyms, antonyms and go through a few activities to practice our knowledge.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi, Yini amagama amqondofana, Izibonelo zamagama amqondofana, Yini amagama amqondophika, Izibonelo zamagama amqondophika, Senze nemisebenzi emifishane nje yalokhu...

 • Amabizongxube, Izibabazo, Isenzukuthi...

  Determine what kind of nouns we can call mixed nouns and the composition of a mixed noun. We also learn what an exclamation point is and what happens when it's used in a sentence.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi: Ababizo anjani esithi angamabizongxube, Izibonelo zawo amabizongxube, Nokwakheka ...

 • Isiphawulo / Adjectives

  This lesson looks at what adjectives are, how they can be used in sentences.

  Namhlanje sizobe sifunda NGESIPHAWULO : Siyini Isiphawulo , Iziqu zesiphawulo , Iziqu zesiphawulo ezibalayo, Eziphikisayo, Ezibuzayo, Izivumelwano zesiphawulo.