Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Isiphawulo / Adjectives

14m

Up Next in Term 1

  • Umbiko Nezisho Zesizulu / Zulu News a...

    After this tutorial you will know what a report is, and what to consider when making a report such as structure. We look at a few Zulu sayings and their meanings.

    Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu: Uyini umbiko, Okubalulekile okumele ukuqaphele uma wenza umbiko, Isakhiwo sombiko, Izisho ze...