Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 Afrikaans

Lydende en Bedrywende Vorm

11m

Up Next in Term 3

 • Samestellings

  Compounds are used to join two words together to form a new word. Let's learn more about how to form composites today!

  Samestellings word gebruik om twee woorde saam te voeg en sodoende ‘n nuwe woord te vorm. Kom ons leer meer oor hoe om samestellings te vorm vandag!

 • Direkte en Indirekte Rede

  In the Afrikaans language, we use Direct and Indirect speech to structure people's words in different sentences. Today we learn more about how to use Direct and Indirect speech.

  Direkte en Indirekte rede gebruik ons in die Afrikaanse taal om mense se woorde in verskillende sinne te struktureer. ...

 • Tussenwerpsels

  Interjections are great words to indicate emotion and feeling! This makes the Afrikaans language so much richer. Let's learn more about interjections today.

  Tussenwerpsels is wonderlike woorde om emosie en gevoel aan te dui! Dit maak die Afrikaanse taal soveel ryker. Kom ons leer meer oor tussen...