Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Amabizongxube Izibabazo / Compound Nouns Exclamations

6m 50s

Up Next in Term 4

 • Ukugcwalisa ifomu / Filling out the f...

  Namuhla sizoxoxa ngendlela yokugcwalisa ifomu.

  Today we will discuss how to fill in a form.

 • Ukufunda / Reading comprehension

  Kulesi sifundo, sizobheka ngokufunda ukuqonda futhi siphendule imibuzo esekelwe ekuqondisiseni.

  In this lesson, we will look through reading a comprehension and answer questions based on the comprehension.

 • Izivumelwano / Agreements

  Isifundo sanamuhla sizobe sisekelwe ezivumelwaneni nendlela esizibhala ngayo.

  Today's lesson will be based on agreements and how we write them.