Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Ukugcwalisa ifomu / Filling out the form

5m 6s

Up Next in Term 4

 • Ukufunda / Reading comprehension

  Kulesi sifundo, sizobheka ngokufunda ukuqonda futhi siphendule imibuzo esekelwe ekuqondisiseni.

  In this lesson, we will look through reading a comprehension and answer questions based on the comprehension.

 • Izivumelwano / Agreements

  Isifundo sanamuhla sizobe sisekelwe ezivumelwaneni nendlela esizibhala ngayo.

  Today's lesson will be based on agreements and how we write them.

 • Incwadi yakomkhulu / Formal Letter

  Isifundo sanamuhla sizobheka incwadi esemthethweni kanye nendlela yokubhala eyodwa.

  Today's lesson will look at a formal letter and how to write one.