Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 10 IsiZulu

iDayari/ Diary entry

5m 38s

Up Next in Term 2

 • Isabizwana/ Pronouns

  Today we will be learning about Pronouns, under the pronoun we will look at the following:
  - What is a pronoun?
  - Different types of pronouns
  - A demonstrative pronoun
  - Counting pronoun

  Namhlanje sizobe sifundo ngeSabizwana, ngaphansi kwesabizwana sizobheka nakhu okulandelayo:
  - Siyini isabiz...

 • I-Agenda namaminithi omhlangano/ Agen...

  Today we will be making the Agenda and minutes of the meeting. I will show you what you should write or what is important when we write the Agenda and minutes of the meeting. An example of the minutes of the meeting and the Agenda will be present in this course.

  Namhlanje sizobe senza i-Agenda n...

 • Izinkathi zesenzo/ Tenses

  After this lesson, you will know the following:
  - What is the action?
  - Verb tenses?

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu okulandelayo:
  - Ukuthi siyini isenzo?
  - Izinkathi zesenzo?