Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 10 IsiZulu

I-Agenda namaminithi omhlangano/ Agenda and minutes of a meeting

9m 43s

Up Next in Term 2

 • Izinkathi zesenzo/ Tenses

  After this lesson, you will know the following:
  - What is the action?
  - Verb tenses?

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu okulandelayo:
  - Ukuthi siyini isenzo?
  - Izinkathi zesenzo?

 • Inkulumo elungiselelwe/ Prepared speech

  By the end of this lesson, you will know the following.
  - What is a prepared speech?
  - What do you do when you are going to deliver your prepared speech?
  - How to write a prepared speech
  - An example of a large prepared

  Esifundweni sethu sanamhlanjesizobe sifunda kabanzi ngenkulumo elungiselelw...

 • Incwadi yokuzichaza/ CV

  Today we will be learning more about the prepared speech.
  - What is a prepared speech?
  - What do you do when you are going to deliver your prepared speech?
  - How to write a prepared speech
  - An example of a large prepared

  Namhlanje sizobe senza incwadi yokuzichaza [CV] engumbhalo omude odlulisa ...