Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 10 IsiZulu

Isabizwana/ Pronouns

9m 0s

Up Next in Term 2

 • I-Agenda namaminithi omhlangano/ Agen...

  Today we will be making the Agenda and minutes of the meeting. I will show you what you should write or what is important when we write the Agenda and minutes of the meeting. An example of the minutes of the meeting and the Agenda will be present in this course.

  Namhlanje sizobe senza i-Agenda n...

 • Izinkathi zesenzo/ Tenses

  After this lesson, you will know the following:
  - What is the action?
  - Verb tenses?

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu okulandelayo:
  - Ukuthi siyini isenzo?
  - Izinkathi zesenzo?

 • Inkulumo elungiselelwe/ Prepared speech

  By the end of this lesson, you will know the following.
  - What is a prepared speech?
  - What do you do when you are going to deliver your prepared speech?
  - How to write a prepared speech
  - An example of a large prepared

  Esifundweni sethu sanamhlanjesizobe sifunda kabanzi ngenkulumo elungiselelw...