Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 10 IsiZulu

Incwadi yobungani/ Friendly letter

31m

Up Next in Term 1

 • Imisho eqondile nezivumelwano/ Senten...

  Today's lesson will be about proper Zulu sentence structure and subject agreements.

  Isifundo sanamuhla sizobe simayelana nokwakheka komusho wesiZulu oqondile kanye nezivumelwano zenhloko.

 • Isiphawulo/ Adjectives

  Today we will be reading about the NOTE, Under the adjective, we will look at the following:
  - What is an Adjective?
  - Adjective degrees.

  Namhlanje sizobe sifunda NGESIPHAWULO , Ngaphansi kwesiphawlo sizobheka nakhu okulandelayo:
  - Siyini Isiphawulo?
  - Iziqu zesiphawulo.

 • Ukubhalwa kwe - iseyi/ Essay

  Today we will learn about essay writing, After this lesson, you will know the different types of stories.

  isifundo sethu simayelana nokubhalwa nokwethulwa kwendaba. Ngemuva kwalesi sifundo nizokwazi izinhlobo ezahlukene zezindaba.