Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 10 IsiZulu

Imisho eqondile nezivumelwano/ Sentence structure

21m

Up Next in Term 1

 • Isiphawulo/ Adjectives

  Today we will be reading about the NOTE, Under the adjective, we will look at the following:
  - What is an Adjective?
  - Adjective degrees.

  Namhlanje sizobe sifunda NGESIPHAWULO , Ngaphansi kwesiphawlo sizobheka nakhu okulandelayo:
  - Siyini Isiphawulo?
  - Iziqu zesiphawulo.

 • Ukubhalwa kwe - iseyi/ Essay

  Today we will learn about essay writing, After this lesson, you will know the different types of stories.

  isifundo sethu simayelana nokubhalwa nokwethulwa kwendaba. Ngemuva kwalesi sifundo nizokwazi izinhlobo ezahlukene zezindaba.

 • Inkulumo mpendulwano/ Dialogue

  Today we will learn about the conversation. After this lesson, you will know the following :
  - What is Speech – a conversation
  - What is important about speech is dialogue and what the student must be aware of when writing a speech - dialogue.
  - Example speech–response
  - Student work at home

  Na...