Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 10 IsiZulu

Isiphawulo/ Adjectives

11m

Up Next in Term 1

 • Ukubhalwa kwe - iseyi/ Essay

  Today we will learn about essay writing, After this lesson, you will know the different types of stories.

  isifundo sethu simayelana nokubhalwa nokwethulwa kwendaba. Ngemuva kwalesi sifundo nizokwazi izinhlobo ezahlukene zezindaba.

 • Inkulumo mpendulwano/ Dialogue

  Today we will learn about the conversation. After this lesson, you will know the following :
  - What is Speech – a conversation
  - What is important about speech is dialogue and what the student must be aware of when writing a speech - dialogue.
  - Example speech–response
  - Student work at home

  Na...

 • Inkulumo – mbiko nenkulumo ngqo/ Dire...

  Here's what we're going to do in today's lesson:
  - I will give you the definition of rhetoric and rhetoric.
  - You will see examples of rhetoric and rhetoric.
  - We will turn idioms into idioms.
  - I will give you a function where you will convert the passage in the speech into a speech and make the...