Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

Ukuhumusha umbalo obonakalayo (ikhathuni)

7m 46s

Up Next in Term 4

  • Ukubhala i-imeyili

    After this lesson you will know what emailing is and how we use it. We'll also look at what you need to know about emailing.
    We also look at the importance of emailing and the example of an email.

    Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuth yini i-imeyili nokuthi sisebenzisa uma kunjani. Sizobheka no...