Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Sinonieme en Antonieme

5m 11s

Up Next in Term 4

 • Vergelykings

  Similes are used to compare two things with each other. Today we learn more about how to recognize and use this phenomenon.

  Vergelykings word gebruik om twee dinge met mekaar te vergelyk. Vandag leer ons meer hoe om hierdie verskynsel uit te ken en te gebruik.

 • Idiome

  Idioms are specific sayings and phrases that make the Afrikaans language unique and richer. Today we learn more about how to recognize and use this phenomenon.

  Idiome is spesifieke sê-goed en frase wat die Afrikaanse taal uniek en ryker maak. Vandag leer ons meer hoe om hierdie verskynsel uit te...

 • Bou van ‘n volksverhaal

  Today we learn about the construction of a folk tale and we are going to apply it by looking at a real folk tale and analyzing the construction.

  Vandag leer ons van die bou van ‘n volksverhaal en gaan ons dit toepas deur na ‘n regte volksverhaal te kyk en die bou te analiseer.