Grade 9 Afrikaans.

Grade 9 Afrikaans.

4 Seasons

Welcome to a new year and a new term grade 9’s. This term we will be building on your basic knowledge of Afrikaans and expanding it a bit by adding to your vocabulary and explaining a bit more about what each Woordsoort entails. You will also learn some tip sand tricks along the way in identifying Selfstandige naamwoorde, Byvoeglike naamwoorde, as well as Poësie en Prosa terminologie. Hierdie kwartaal is prop vol opwindenheid.

Watch free Share
Grade 9 Afrikaans.
 • Sinonieme en Antonieme

  Episode 1

  Synonyms are words that have the same meaning and Antonyms are words that have the opposite meaning. Today we learn more about how to identify, classify and put these unique words into context.

  Sinonieme is woorde wat dieselfde betekenis het en Antonieme is woorde wat die teenoorgestelde beteken...

 • Vergelykings

  Episode 2

  Similes are used to compare two things with each other. Today we learn more about how to recognize and use this phenomenon.

  Vergelykings word gebruik om twee dinge met mekaar te vergelyk. Vandag leer ons meer hoe om hierdie verskynsel uit te ken en te gebruik.

 • Idiome

  Episode 3

  Idioms are specific sayings and phrases that make the Afrikaans language unique and richer. Today we learn more about how to recognize and use this phenomenon.

  Idiome is spesifieke sê-goed en frase wat die Afrikaanse taal uniek en ryker maak. Vandag leer ons meer hoe om hierdie verskynsel uit te...

 • Bou van ‘n volksverhaal

  Episode 4

  Today we learn about the construction of a folk tale and we are going to apply it by looking at a real folk tale and analyzing the construction.

  Vandag leer ons van die bou van ‘n volksverhaal en gaan ons dit toepas deur na ‘n regte volksverhaal te kyk en die bou te analiseer.

 • Volksverhaal Analise

  Episode 5

  Today we learn to analyze a folk tale and apply our theory by looking at a real folk tale and analyzing the construction.

  Vandag leer ons n volksverhaal ánaliseer en ons teorie toepas deur na ‘n regte volksverhaal te kyk en die bou te analiseer.

 • Bou van ‘n roman

  Episode 6

  Vandag leer ons van die bou van ‘n roman en gaan ons dit toepas deur na ‘n regte roman te kyk en die bou te analiseer.

  Today we learn about the construction of a novel and we are going to apply it by looking at a real novel and analyzing the construction.

 • Roman Analise

  Episode 7

  Today we learn to analyze a novel and apply our theory by looking at a real folk tale and analyzing the construction.

  Vandag leer ons n Roman ánaliseer en ons teorie toepas deur na ‘n regte volksverhaal te kyk en die bou te analiseer.

 • Opsomming Tegnieke Hersien

  Episode 8

  Summarizing techniques are extremely important to analyze and summarize any summary. It is important to understand these techniques that will help you for many years in the Afrikaans language and many other subjects.

  Opsomming tegnieke is van uiterse belang om enige opsomming te analiseer en op ...

 • Een word omskrywings / taal tameletjies

  Episode 9

  Taal tamaletjies and one-word definitions are the unique words of the Afrikaans language which are very special. Let's look at the different words there are!

  Taal tameletjies en een woord omskrywings is die unieke woorde van die Afrikaanse taal wat baie spesiaal is. Kom ons kyk na die verskillen...

 • Oefen Taal Vraestel Part 1 Begrip

  Episode 10

  Keeping your mind active is a great way to keep important knowledge in your head. So today we are going to be looking at your comprehension and see how we can use that for practice.

  Om jou gedagtes aktief te hou, is 'n goeie manier om belangrike kennis in jou kop te hou. So vandag gaan ons na jo...

 • Oefen Taal Vraestel Part 2

  Episode 11

  Vandag maak ons seker dat julle NOG ‘n gedeelte van julle taal vraestel gedoen kan kry – and that is the infamous summary!

  Today we make sure that you can STILL get part of your language paper done - and that is the infamous summary!

 • Oefen Taal Vraestel Part 3 - Taal A

  Episode 12

  Vandag pak ons ​​die Taalafdeling van jou eksamendeel A aan. Ons gaan kyk na 'n paar moontlike taalvrae en wat jy in hierdie afdeling kan verwag

  Today we are tackling the Language section of your exam part A. We are going to look at some possible language questions and what you can expect in thi...

 • Oefen Taal Vraestel Part 4 - Taal B

  Episode 13

  Vandag maak ons ​​seker dat jy opgestel is vir sukses terwyl ons na deel B van ons taalafdeling van die eksamens kyk.

  Today we are making sure you are set-up for success as we look at part B of our language section of the exams.

 • Oefen Poësie Vraestel

  Episode 14

  Vandag gaan ons spesifiek kyk naa die poesie gedeelte en wat jy kan verwag!

  Today we are going to look specifically at the poem part and what you can expect!

 • Oefen Prosa Vraestel

  Episode 15

  Vandag specifiek gaan ons kyk na hoe jy ‘n Roman se vrae sal kan antwoord en wat jy moet verwag…

  Today specifically we are going to look at how you will be able to answer a Roman's questions and what you should expect...