Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Werkwoorde

6m 38s

Up Next in Term 2

 • Die Tye

  Tydens hierdie les leer ons van die verskillende tye, naamlik die verlede, hede en die toekomende tyd!

  During this lesson we learn about the different times, namely the past, present and the future!

 • Ontkennende Vorm

  Negative form is extremely important in the Afrikaans language. In Afrikaans, we use a double negative, and in this lesson, we will learn more about it.

  Ontkennende vorm is vreeslik belangrik in die Afrikaanse taal. In Afrikaans maak ons gebruik van ‘n dubbel negatief, en in hierdie les gaan ons...

 • Voegwoorde

  Conjunctions help us join two sentences together and become one. During this lesson we learn about the different conjunction groups and when to use which group.

  Voegwoorde help ons om twee sinne bymekaar te voeg en een te word. Tydens hierdie les leer ons oor die verskillende voegwoord groepe en...