Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Die Tye

7m 23s

Up Next in Term 2

 • Ontkennende Vorm

  Negative form is extremely important in the Afrikaans language. In Afrikaans, we use a double negative, and in this lesson, we will learn more about it.

  Ontkennende vorm is vreeslik belangrik in die Afrikaanse taal. In Afrikaans maak ons gebruik van ‘n dubbel negatief, en in hierdie les gaan ons...

 • Voegwoorde

  Conjunctions help us join two sentences together and become one. During this lesson we learn about the different conjunction groups and when to use which group.

  Voegwoorde help ons om twee sinne bymekaar te voeg en een te word. Tydens hierdie les leer ons oor die verskillende voegwoord groepe en...

 • Advertensies

  During this lesson we tackle visual elements and terminology you will find in advertisements. This terminology will help you analyze different advertisements.

  Tydens hierdie les pak ons visuele elemente en terminologie aan wat jy in advertensies sal aantref Hierdie terminologie sal jou help om v...