Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 Afrikaans

Voorsetsels

7m 9s

Up Next in Term 2

 • Ontkennende Vorm

  The negative form is extremely important in the Afrikaans language. In Afrikaans, we use a double negative, and in this lesson, we will learn more about it.

  Ontkennende vorm is vreeslik belangrik in die Afrikaanse taal. In Afrikaans maak ons gebruik van ‘n dubbel negatief, en in hierdie les ga...

 • Voegwoorde / Conjunctions

  Conjunctions help us join two sentences together and become one. During this lesson we learn about the different conjunction groups and when to use which group.

  Voegwoorde help ons om twee sinne bymekaar te voeg en een te word. Tydens hierdie les leer ons oor die verskillende voegwoord groepe en...

 • Opstel

  During this lesson, we will look at the construction of an essay and how to follow an essay's format to write the best possible essay.

  Gedurende hierdie les gaan ons kyk na die bou van ‘n opstel en hoe om ‘n opstel se formaat te volg om die beste moontlike opstel te skryf.