Grade 8 Afrikaans

Grade 8 Afrikaans

4 Seasons

The core focus of Afrikaans is the development of interpersonal, cognitive, and communication skills across a variety of topics to encourage bilingualism. In this subject, we explore terminology, visual analysis, language structures and conventions, reasoning skills, presenting as well as deducing meaning and summarising information from written and spoken texts.

Subscribe Share
Grade 8 Afrikaans
 • Visuele Analise / Visual Analysis

  Episode 1

  We tackle visual elements and terminology that you use in cartoons, advertisements and much more in the Afrikaans language. This terminology will help you analyse different visual texts.

  Tydens hierdie les pak ons visuele elemente en terminologie aan wat jy in strokies prente, advertensies en b...

 • Lidwoorde en Telwoorde / Articles and counting words

  Episode 2

  We look at articles and counting words and learn when to use which article and which counting words in Afrikaans.

  Tydens hierdie les gaan ons lidwoorde en telwoorde aanpak wat ons gaan leer wanneer om watter lidwoord te gebruik en watter telwoorde ons in Afrikaans kry.

 • Bywoorde / Adverbs

  Episode 3

  We look at different adverbs, also known as adverbs, namely the adverbs of time, place and manner.

  In hierdie les leer ons van die verskillende bywoorde, ook bekend as adverbs, naamlik die bywoorde van tyd, plek en wyse.

 • Werkwoorde / Verbs

  Episode 4

  Gedurende hierdie les gaan ons ‘n bietjie dieper kyk na vraagsinne en hoe ons dit aanpak om verskillende vrae te struktureer.

 • Werkwoorde

  Episode 5

  Vandag leer ons van werkwoorde en hoe om hulle in ons verskillende sinne sowel as STOMPI te gebruik.

 • Voorsetsels

  Episode 6

  Voorsetsels help ons in die Afrikaanse taal om posisie aan te dui. Vandag leer ons meer van die verskillende voorsetsels wat ons kry en kan gebruik in die Afrikaanse taal

 • Ontkennende Vorm

  Episode 7

  Ontkennende vorm is vreeslik belangrik in die Afrikaanse taal. In Afrikaans maak ons gebruik van ‘n dubbel negatief, en in hierdie les gaan ons meer daarvan leer.

 • Voegwoorde / Conjunctions

  Episode 8

  Conjunctions help us join two sentences together and become one. During this lesson we learn about the different conjunction groups and when to use which group.

  Voegwoorde help ons om twee sinne bymekaar te voeg en een te word. Tydens hierdie les leer ons oor die verskillende voegwoord groepe en...

 • Opstel

  Episode 9

  Gedurende hierdie les gaan ons kyk na die bou van ‘n opstel en hoe om ‘n opstel se formaat te volg om die beste moontlike opstel te skryf

 • Vraag sinne

  Episode 10

  Gedurende hierdie les gaan ons ‘n bietjie dieper kyk na vraagsinne en hoe ons dit aanpak om verskillende vrae te struktureer.

 • Bou van ‘n kortverhaal

  Episode 11

 • Kortverhaal Analise

  Episode 12

 • Kort Transaksionele - Advertensie, Panflet, Plakkat

  Episode 13

  Gedurende hierdie les kyk ons na sommige van die formate van jou kort transaksionele skryfwerk en hoe om dit toe te pas om die beste moontlike punte te werf.

 • Lang Transaksionele - Dialoog

  Episode 14

  Gedurende hierdie les kyk ons na sommige van die formate van jou lang transaksionele skryfwerk en hoe om dit toe te pas om die beste moontlike punte te werf.

 • Bou van ‘n kortverhaal

  Episode 15

 • Bou van drama

  Episode 16

 • Drama Analise

  Episode 17